Контакт

Адрес на центъра:
с. Бостина 4745
обл. Смолян

Адрес за кореспонденция:
Смолян 4700
п.к. 123

Петър Тодоров, 088 8639923
Десислава Минчева, 088 9344726

тел/факс: 03019 324

e-mail: prac@prac.biz

Име:

Адрес:

Е-mail:

Съобщение: