Новини

Изложба „Моята нова родина“

17.8.2018 г.

Изложбата „Моята нова родина“ е организирана от Фондация „За Родопите“ като част от проекта „Разделени от eмиграцията семейства: Драматизиране на невероятната европейска история“ (FAIDRA), съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз.

Партньори в проекта са:
Център за театрално образование (Атина/Гърция, координатор)
Фондация „За Родопите“ (Бостина/България, съорганизатор)
„Театро дей Венти“ (Модена/Италия, съорганизатор)
Театър „Сагохусет“ (Лунд/Швеция, съорганизатор)
Фондация „Добра Вола“ (Краков/Полша, съорганизатор)
Театрален център „Артемис“ (Яш/Румъния, съорганизатор)
Център за развитие и изследвания „Призма“ (Атина/Гърция, съорганизатор)

Изложбата е подготвена и аранжирана от Петър Тодоров, Десислава Минчева,
Йоан-Асен Тодоров.

Домакин на изложбата е НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – кв. Устово, Смолян. Откриването на изложбата е на 20 август, понеделник от 18 ч. в изложбената зала на читалището. Експозицията ще остане там до 20 ноември 2018.