Новини

Проектът “Море от митове"

22.1.2009 г.

В партньорство с организации от Гърция, Италия и Румъния, Фондация “За Родопите” със седалище в с. Бостина, обл. Смолян получи субсидия от Европейската комисия (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Unit Culture) за проекта “Море от митове” (“Thalassa of Myths”). Организатор на проекта е гръцкия Centre of Higher Education in Theatre Studies от Атина, а съорганизатори заедно с Фондация “За Родопите” са италианския Teatro Inverso от Бреша и румънския Centrul European de Educatie si Cultura “Attemis” от Яш. Проектът е двугодишен (септември 2008 г. -септември 2010 г.) и е насочен към приказния фолклор от съответните страни. Той включва създаването на спектакли от партньорите в отделните страни, уършопове в четирите държави, както и финални представяния на готовите продукции в Атина и Бреша.

Дейностите по проекта на територията на България включват продуцирането от български артистичен екип на спектакъла за деца по българска народна приказка “Сливи за смет”, местен уъркшоп с деца и подрастващи на територията на Община Смолян и международен уъркшоп с участници от четирите партниращи си страни. Спектакълът ще бъде произведен в сътрудничество с РДТ “Николай Хайтов” до пролетта на 2010 г. Местният уъркшоп ще се проведе през м.май и юни 2009 в Смолян. Международният уъркшоп ще се проведе от 19 до 21 юни 2009 г. в Смолян и Бостина, и ще включва в програмата си и Празник на приказката, който ще се състои в Конака в Смолян на 19 юни 2009 г. с участието на български професионални и аматьорски трупи.

Повече информация за проекта на www.thalassaofmyths.com