Новини

Международни фестивали през 2010

20.5.2010 г.

През 2010 спектаклите на Център за изкуства “За Родопите” са поканени на следните международни фестивали, както следва:

'Сливи за смет’
23 - 25 април 2010, ‘Море от митове’, Aтина/Гърция
11 - 14 юни 2010, ‘Море от митове’, Бреша/Италия
28 юли - 1 август 2010, ‘Черноморски фестивал’, Дидорф/Германия
2 - 6 септември 2010, ‘Двама са малко, триме са много’, Пловдив/България

‘Коса’
28 юли - 1 август 2010, ‘Черноморски фестивал’, Дидорф/Германия
2 - 6 септември 2010, ‘Двама са малко, триме са много’, Пловдив/България

‘Кокошка с брошка’
30 май - 6 юни 2010, Международен театрален фестивал ‘Орду’, Орду/Tурция
15- 18 октомври 2010, Фестивал на страните от Европейския съюз ‘Eврокидс 2010’, Вашингтон/САЩ