Тюрлю Гювеч

“Тюрлю гювеч” е спектакъл, създаден по Програма “Културен диалог ЕС-Турция: Грантове “Култура и изкуство”. Това е програма на Европейския съюз за сътрудничество на турски независими организации със сродни такива от ЕС. Център за изкуства “За Родопите” от Бостина беше поканен от “Учанеллер” от Люлебургаз да се включи в проекта, посветен на общите думи в българския и турския език. Всяка една от страните създаде свой спектакъл по темата. В своя, българските партньори добавиха и общ проблем в двете страни – замърсяването на околната среда с найлонови торбички. Така се роди българският “Тюрлю гювеч” – вкусен и смешен спектакъл за края на света, или за неговото спасениеJ

 

·  Найлоновите торбички са направени от полиетилен. Полиетиленът е петролен продукт.

·  Всяка година в света се произвеждат между 4 и 5 трилиона найлонови торбички.

·  В България се използват приблизително 1,2 милиарда полиетиленови торбички за еднократна употреба.

·  По-малко от 2% от тях се рециклират.

·  Найлоновата торбичка, попаднала в природа се разгражда в продължение на повече от 500 г. (данните се базират на експериметални изчисления, тъй като найлоновите торбички се произвеждат от около 50 г. суров петрол)

·  Производството им спомага за замърсяване на въздуха и консумацията на енергия.

·  Найлоновите торбички създават екологичен риск от затлачване в коритата на реките.

·  Найлоновите торбички представляват заплаха за морските птици и бозайници, тъй като често те поглъщат части от тях, смятайки ги за храна.

·  Найлоновите торбички се натрупват в сметищата, като така се увеличават вредните емисии, изпускани във въздуха.

·  Ако не бъдат рециклирани или депонирани, найлоновите торбички, тъй като са много леки, се разнасят от вятъра и замърсяват градове, села, пътища, поля, гори, реки и езера.