„Нарисувай ми човек“ (2021-22)

Нарисувай ми човек (2021-22)

Проектът „Нарисувай ми човек“ включва създаването на нов театрален спектакъл за деца със специални образователни потребности на възраст до 12 г със заглавие „Нарисувай ми човек“ и неговото разпространение в 10 различни локации в област Смолян, заедно с интерактивната танцова работилница „Един ритъм“. В град Смолян ще се проведе и обучителен модул за учители, възпитатели и родители на деца със СОП от детско-юношеския психиатър д-р Здравка Янева на тема „Невроразвитие – етапи, създаване на умения и нарушения“.

Основен партньор на Фондация „За Родопите“ е Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Смолян. Проектът има партньор и в лицето на Регионално управление на образованието – Смолян.

Творческият екип, който ще реализира спектакъла се състои от Петър Тодоров (cценарист, режисьор и продуцент), Ханна Шварц (xудожник), Милен Апостолов (композитор), Десислава Минчева (pазработка и изпълнение), д-р Здравка Янева (детско-юношески психиатър, консултант).

Новият спектакъл с работно заглавие „Нарисувай ми човек“ е насочен към публика от деца и ученици със специални образователни потребности до 12 годишна възраст. Целта е да се стимулират техните познавателни способности, чрез демонстрация на умения, повторение и генерализиране на опита.
Спектакълът ще бъде изграден въз основа на популярното детско стихотворение-игра „Точка, точка, запетая…“, с препратка към популярния психологичен тест „Нарисувай ми човек“ на Флоренс Гудинаф от 1926 г, който измерва нивото на познавателни способности на децата.

Репетиционният процес ще протече в студиото на Център за изкуства „За Родопите“ в с. Бостина, обл. Смолян. Производството на декор, костюми, реквизити ще бъде осъществено в Бостина, Смолян и София.

Танцовата интерактивна работилница „Един ритъм“ има за цел създаване на условия за интеракция с групата деца, стимулиране на пространствената ориентация, повишаване концентрацията на вниманието, развиване на социалните умения. Автор на работилницата е танцовият артист Руси Йосифов.

Обучителният модул на детско-юношеския психиатър д-р Здравка Янева от ГПСИП „Детско психично здраве“ – София на тема „Невроразвитие – етапи, създаване на умения и нарушения“ ще даде базисни познания на достъпен за неспециалисти в областта на медицината и психологията език основни насоки около биологичното развитие на мозъка, последващото придобиване на двитагелни, езикови и познавателни способности у децата. Модулът ще се проведе в град Смолян, а РЦПППО-Смолян ще организира присъствието на участници от цялата едноименна област.

Координатор на проекта е Татяна Бошнакова, експерт-психолог, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование-Смолян. Избраните от нея локации за представлението и работилницата са 10 на брой в 8 населени места на област Смолян – Момчиловци, Смилян, Девин, Мадан, Рудозем, Неделино, Златоград, Смолян – 3.

Проектът е подкрепен от Национален фонд „Култура“ чрез програмата „Социално ангажирани изкуства“.

Последни коментари
  About Me

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec cursus arcu. Donec venenatis tristique mauris sagittis.

  Categories
  • Няма категории
  Banner
  Follow us on social media.
  Change the language.

  You can customize right click feature from Customizer panel. If you want you can turn off this feature.

  You can enter a text or shortcode here.