YELLOW

НЕ НА СТИГМАТА!
Стимулиране на уязвима група деца чрез изкуство (2020-21)

Фондация „За Родопите“ реализира мащабен проект в 20 дневни центрове за деца със специални образователни потребности в три области. Проектът „НЕ НА СТИГМАТА! Стимулиране на уязвима група деца чрез изкуство“ е иницииран от режисьора Петър Тодоров, актрисата Десислава Минчева и д-р Здравка Янева, детско-юношески психиатър, с участието на Здравка Пинева – ескперт-психолог.

Проектът включва представянето наживо през 2021 г на специализирания спектакъл за деца със специални образователни потребности „Жълто“ в 20 дневни центрове за деца и младежи с увреждания и центрове за обществена подкрепа в Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области, с придружаваща интерактивна артистично-образователна работилница „Игра на сетивата“ на актрисата Десислава Минчева и режисьора Петър Тодоров след представлението. Допълнително е планиран еднократен обучителен модул на тема „Изкуството – най-лесен път до сетивата“ за ресурсни учители и родители на деца със сензорно-интегративна дисфункция в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян със съдействието на директора на Центъра Таня Бошнакова. Лекцията с възможност за дискусия е дело на д-р Здравка Янева, професионален лекар-специалист по психично здраве, работещ в София. Модулът се предвижда да бъде записан, дигитализиран и разпространен безплатно до дневните центрове, заедно с дигитален запис на спектакъла „Жълто“.

Спектакълът и работилницата са адаптивни спрямо различните пространства и ще бъдат проведени в 20 дневни центрове за деца и младежи с увреждания и центрове за обществена подкрепа в следните населени места – Смолян, Златоград, Неделино, Девин, Рудозем, Мадан, Кърджали, Ардино, с. Добромирци, Момчилград, Хасково, Димитровград.

Децата със специални образователни потребности и техните семейства, специално в малките и средни населени места в отдалечените и труднодостъпни райони на страната, изпитват дълбоки затруднения със справянето със задачата за социализирането на тези деца от всякакво естество -липса на адекватна специализирана помощ, липса на досег до изкуство, до голяма степен и липса на средства за пътуване до големите центрове, където дейностите и специалистите за тях са концентрирани.

Проектът „НЕ НА СТИГМАТА! Стимулиране на уязвима група деца чрез изкуство“ е новаторски и целият му екип дълбоко и ентусиазирано вярва в смисъла му и в необходимостта от неговата реализацията. В социален план, нуждата от подобна пилотна инициатива, специално в малките, средни и отдалечени от центъра населени места, е повече от назряла. Дневните центрове там са изолирани и недостигът от разнообразни висококачествени методи за терапия, както и липсата на достъп до изкуство, е ежедневие. Проектът предоставя на децата обхванати от центровете, участващи в инициативата, безплатна възможност за досег до професионалното изкуство и за включване в работилница като терапевтичен метод, а на техните ресурсни учители и семейства – висококачествена специализирана помощ.

Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд „Култура“ чрез програмата „Социално ангажирани изкуства“.

YELLOW (2013)
Последни коментари
  About Me

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec cursus arcu. Donec venenatis tristique mauris sagittis.

  Categories
  • Няма категории
  Banner
  Follow us on social media.
  Change the language.

  You can customize right click feature from Customizer panel. If you want you can turn off this feature.

  You can enter a text or shortcode here.