4-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕТСКА И МЛАДЕЖКА ПУБЛИКА “ЗАБРАНЕНО ЗА ВЪЗРАСТНИ” СМОЛЯН, 5 - 9 ОКТОМВРИ 2015

Фестивалът в Смолян град се организира от Фондация “За Родопите” и Община Смолян със съдействието на Фондация “Америка за България”, Програма “Изкуство в движение”, Фондация “Арт Офис”, Спа Хотел “Дикас” Смолян, Почивен дом „Конака“ и в партньорство с Театъра Смолян , НЧ “Христо Ботев-1871”, НЧ “Кирил Маджаров-1866”. Медийни партньори Програма “Христо Ботев” на БНР и Радио1 Смолян.

Програмата в Смолян област е реализирана от Фондация “За Родопите” със съдействието на Фондация “Америка за България”, Програма “Изкуство в движение”, Фондация “Арт Офис”, Спа Хотел “Дикас” Смолян, Почивен дом „Конака“ и с участието на Областен управител на Област Смолян, Община Девин, Община Златоград, Кметство Бостина, Кметство Смилян, Кметство Средногорци, Кметство Лясково. Медийни партньори Програма “Христо Ботев” на БНР и Радио1 Смолян.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Участието на групите от Словения, Швеция и Чехия е съфинансирано от Програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз.

Последни коментари
  About Me

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec cursus arcu. Donec venenatis tristique mauris sagittis.

  Categories
  • Няма категории
  Banner
  Follow us on social media.
  Change the language.

  You can customize right click feature from Customizer panel. If you want you can turn off this feature.

  You can enter a text or shortcode here.