“Draw Me a Human” for Children with Disabilities (2022-23)

„Нарисувай ми човек“ при децата с увреждания“ (2022-23)

Проектът на Фондация „За Родопите“ – „Нарисувай ми човек“ при децата с увреждания“ е насочен към деца със заболявания и увреждания до 10 г, както и към социалните работници и възпитатели, които ги обгрижват чрез предоставяните социални услуги.

Проектът предлага взаимодействие между артисти, деца със специални образователни потребности, социални работници и възпитатели. Той предвижда подсигуряване на достъп до изкуство /вкл. и като терапевтичен метод и като инструмент за социализация/ и интерактивно участие на главната целева група – децата, както и предоставяне на модели за работа с тях на социалните работници и възпитатели.

Основни дейности в проекта са организиране на 20 представления на специализирания спектакъл на Петър Тодоров и Десислава Минчева – „Нарисувай ми човек“ в 20 центъра за деца с увреждания /дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип и др./ в Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области, придружени от интерактивна работилница „Играй с мен“, консултирана с професионалния детски психиатър д-р Здравка Янева. Центровете са ситуирани в Девин, Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, Неделино, Хасково, Димитровград, Момчилград, Кърджали, Ардино, Добромирци.

Проектът се реализира в периода ноември 2022-октомври 2023 г. Партньори са „Комплекс от социални услуги“ – Златоград и Община Златоград. Координатор на проекта е Здравка Пинева, психолог, директор на „Комплекс от социални услуги“ – Златоград.

Представленията и работилниците за децата от центровете са безплатни.

Финансирането е подсигурено чрез програма „Социално ангажирани изкуства“ на Национален фонд „Култура“.

National Culture Fund Bulgaria

Последни коментари
  About Me

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer nec cursus arcu. Donec venenatis tristique mauris sagittis.

  Categories
  • Няма категории
  Banner
  Follow us on social media.
  Change the language.

  You can customize right click feature from Customizer panel. If you want you can turn off this feature.

  You can enter a text or shortcode here.